Ceník

Výkon
Vyšetření na zbrojní a svářečský průkaz 300,-
Vyšetření na řidičský průkaz 300,-
Vyšetření na zdravotní průkaz 150,-
Vyšetření k lázeňskému návrhu na vlastní žádost 300,-
Výpis úrazové pojistky (dle rozsahu výpisu) 150,- - 300,-
Přihláška na VŠ, SŠ 200,-
Přihláška do MŠ, letní tábor, škola v přírodě, zájmové a sport. kroužky 200,-
Zpráva pro soud 200,-
Očkování na vlastní žádost 200,-
Duplikát očkovacího průkazu 200,-
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost 200,-
 

-