Ceník

Výkon
Vstupní prohlídka do zaměstnání 200,-
Vyšetření na řidičský průkaz 200,-
Vyšetření na zdravotní průkaz 80,-
Vyšetření k lázeňskému návrhu na vlastní žádost 200,-
Výpis úrazové pojistky (dle rozsahu výpisu) 80 - 130,-
Přihláška na VŠ, SŠ 60,-
Přihláška do MŠ, letní tábor, škola v přírodě, zájmové a sport. kroužky 60,-
Zpráva pro soud 200,-
Očkování na vlastní žádost 70,-
Duplikát očkovacího průkazu 100,-
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost 120,-
Aplikace náušnic 150,-