Zdravotní pojišťovny

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

Sokolská třída 1/267,
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Tel.: 596 165 111
www.vzp.cz

201 Vojenská zdravotní pojišťovna

U Botanické zahrady 11,
779 00 Olomouc

Tel.: 585 414 788
www.vozp.cz

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Jeremenkova 11,
703 00 Ostrava - Vítkovice

Tel.: 810 800 000
www.cpzp.cz

207 Oborová zdravotní pojišťovna bank, pojišťoven a stavebnictví

Přívozská 12,
701 61 Ostrava

Tel.: 596 133 318
www.ozp.cz

211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Hlávkova 2,
702 00 Ostrava

Tel.: 596 206 111
www.zpmvcr.cz

213 Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna

Michálkovická 108,
710 15 Slezská Ostrava

Tel.: 596 256 111
www.rbp-zp.cz